0516 514411 info@oenemagroep.nl

OENEMA | AANBRENGEN OBAS

 

 

AANBRENGEN OBAS 

In opdracht hebben wij op de Gideonweg in Groningen een olie/benzine afscheider + 2 by-pass putten aangebracht. Werkzaamheden bestonden onder andere uit het graven van proefsleuven, opbreken bestaande verhardingen, aanbrengen bronbemaling, ontgraven grond tbv plaatsing drie putten, aansluiten van de putten inclusief by-pass, aanvullen en verdichten, verwijderen bemaling, aanbrengen menggranulaat, profileren zandbaan en het aanbrengen van de verharding bkk. 

MEER PROJECTEN?

Diverse projecten van de OENEMA GROEP